ตู้ Rack  ข่าว

ตู้ Rack 19 นิ้ว - อิเล็กทรอนิกส์ - ระบบเครือข่าย - สินค้ามือสอง
Mobile0-2803-6858
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด โรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Product Search  
แสดงสินค้าทุกชนิด
รายการสินค้า
+ตู้ Rack 19 นิ้ว
   -Wall Rack
   -Close Rack
   -Open Rack
   -Accessories
+อิเล็กทรอนิกส์
   -IC
   -Microcontroller
   -Converter
+อุปกรณ์ไฟฟ้า
   -Patlite Status Indicators
+สินค้ามือสอง
   -เครื่องมือวัด
   -ระบบเครือข่าย
+Security System
   -CCD Camera
   -Switcher & Multiplexer
   -Vedio Recorder
   -Pan/Tile
   -ดูทั้งหมวด
+โรงงานอุตสาหกรรม
   -ป้ายแสดงผล
+Telecom
   -GSM Terminal (FCT)
   -FCT Accessories
+Computer
   -Server

ศูนย์บริการลูกค้า
>เข้าสู่ระบบ
>ลืมรหัสผ่าน
>ข้อมูลส่วนตัว
>ประวัติการสั่งซื้อ
>แจ้งโอนเงิน
>สมัครสมาชิก
>นโยบายการคืนสินค้า
>ค่าขนส่งสินค้า

ข่าว
>ข่าว
>สมัครจดหมายข่าว

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

Product Finder
ค้นหาสินค้าทันใจ คลิ๊ก!

ข่าว


เมโทรซิสเต็มส์ฯจับมือเป็นพันธมิตร ม.คริสเตียนพัฒนาการเรียนด้วยไอที

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจับมือเมโทรซิสเต็มส์ฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ล่าสุดจัดหาโน้ตบุ๊กให้นศ.ชั้นปี 1 และปริญญาโทใช้เรียนอีเลิร์นนิ่ง หวังก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดการศึกษาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศถึงความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยคริสเตียน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของสถาบัน เช่น การรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานเพื่อสร้างทักษะและ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ การส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเป็นผู้บรรยายพิเศษด้านไอที สนับสนุนการจัดกิจกรรมตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ

นายจิระศักดิ์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้มอบความไว้วางใจจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ โน้ตบุ๊กยี่ห้อ HP จากบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ จำนวน 500 เครื่องสำหรับมอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งยังได้จัดซื้อโน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ HP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทอีกจำนวนหนึ่ง รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ โดยมีมูลค่าการสั่งสินค้าจากบริษัทฯ แล้วกว่า 12 ล้านบาท

ผช.ผอ.กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอด เราให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าเราจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป

มหาวิทยาลัย คริสเตียน ผลิตนักศึกษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ นับเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำตลาดการศึกษาด้านสุขภาพของอาเซียน โดยมุ่งสร้างเอกลักษณ์การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ เพื่อสร้างคนคุณภาพรุ่นใหม่” (Healthy University, Healthy Generation) โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ สามารถแข่งขันกับทรัพยากรบุคคลในตลาดเสรีอาเซียนและตลาดโลก โดยเน้นการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา 4 ด้าน คือ การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ การพัฒนาทักษะด้านภาษา การพัฒนาด้านจริยธรรม และการพัฒนาทักษะด้านไอที

สำหรับ การพัฒนาด้านไอทีได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนมีโน้ตบุ๊กของตัวเอง ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องปฏิบัติการวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนระบบ e-Learning ระบบสารสนเทศของห้องสมุด และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ที่มา : ไทยรัฐ
URL : http://www.thairath.co.th/content/tech/241374

27 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ดูข่าวอื่นๆ